Wie we zijn

Doelstellingen

BEE-Ideas is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk. Opgericht in 2016 door sociaal ondernemers met een visie: Benjamin Truijen en Frank van der Geld.
De doelstelling van Stichting BEE-Ideas is: Geen werkloosheid onder potentiële software ontwikkelaars, door het ontwikkelen van toegankelijke software voor mensen en organisaties die een duurzaam idee hebben.
Inmiddels met een team van meer dan 15 personen, zet BEE-Ideas zich in voor software projecten met positieve impact op mens, maatschappij en milieu.

Software met impact

BEE-Ideas investeert in softwareprojecten met impact. Alle projecten hebben direct impact op de SDG’s. Onze IT-projecten bieden kandidaten een praktijk-leer omgeving waardoor er makkelijker uitgestroomd kan worden naar een betaalde baan. 

Elk project heeft en persoonlijke en technische begeleider. Hierbij wordt gewerkt met inhuur uit het bedrijfsleven met hart voor onze idealen. BEE-Ideas hanteert een gematigd beloningsbeleid. BEE-Ideas heeft slechts 0,2 FTE voor management op de payroll en werkt met tarieven die onder de markttarieven liggen.
BEE-Ideas herinvesteert alle inkomsten in nieuwe softwareprojecten met impact. De aanvraag naar praktijk/leer omgevingen vanuit uitkeringsinstanties zoals gemeentes, UWV en sociale diensten staan hierbij centraal. 

Wat we doen

Stichting BEE-Ideas ontplooit de volgende activiteiten:

  • Praktijkscholing van IT-personeel
  • Begeleiden en trainen voor persoonlijke meerwaarde
  • Realisatie van software projecten als ketenpartner
  • ICT advies
  • Software recycling
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram