About Stichting Bee-Ideas

 

Bee-Ideas is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk. De doelstelling van Stichting Bee-Ideas is wereldveranderende software te ontwikkelen en het toegankelijk maken van technologie voor mensen en organisaties die een duurzaam software idee hebben. Bee-ideas hebben een positieve impact op mens, maatschappij en milieu.

 

Het Bee-Ideas platform is een comunity van bedrijven en geïnteresseerden in duurzame software.

 

 

 

Stichting Bee-Ideas ontplooit de volgende activiteiten:

  • ICT Advies
  • Ketenpartner bij realisatie van software projecten
  • Recycling en hergebruik van software
  • Green detachering/werving
  • Opleiden/trainen

 

Bee-Ideas wil haar doelen bereiken door:

 

  • Bewustzijn te creëren door duurzame software ideeën onder de aandacht te brengen en te delen

 

  • Advies te geven over software ontwikkeling, recycling van reeds gerealiseerde projecten en slimme capaciteits oplossingen

 

  • Zorg te dragen dat duurzame software projecten daadwerkelijk gerealiseerd worden

 

  • Mensen met een afstand tot de ICT arbeidsmarkt op te leiden in duurzame software projecten

 

Jaarverslag

 

Contact

Stichting Bee-Ideas
Huskensweg 17B
6412 SB
Heerlen
Info@Bee-ideas.com

Sign up for our BEE newsletter!